วันนี้ วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีขาล

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ