วันนี้ วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือน9ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือน9ปีขาล

สิ้นสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ