วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขาล

วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขาล

..ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้มีปัญญา..

            แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ