วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8 ปีฉลู บุญรักษา สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8 ปีฉลู
บุญรักษา สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ