วันจันทร์ที่23พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่23พฤษภาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่1 จำนวน172.5กอง
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดสว่างพุทธาวาส ต.หนองกุงทับม้า
อ. วังสามหมอ จ.อุดรธานี

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ