วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
วัดหนองบัวดง วัดหนองพอก 
วัดหนองจอก วัดหลักด่าน 
วัดดงเค็ง  วัดบ้านตู้ ตำบลหนองบัวดง
จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด ศูนย์ปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

:มอบน้ำดื่ม12,000ขวด
แก่อาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19
จังหวัดนนทบุรี

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go จำนวน1,500กล่อง
: ข้าวเหนียวหัวใจหมูทอด1,400ห่อ
: ข้าวผัดไข่200กล่อง
: ข้าวหมูแดง1,500กล่อง
: ฝักทองเชื่อม436กล่อง
: ขนมกลีบลำดวน200กล่อง
: เฉาก้วยเย็นๆ650 ขวด

: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
และโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล
————————–
วันที่เคยโกรธ..พังมาก..พังทุกเรื่อง
วันที่เคยโลภ..ขโมยทุกอย่าง
วันที่เคยหลง..ทำทุกเรื่องแม้..น่าอับอาย
ชีวิตผ่านเรื่องเลวมากกว่าเรื่องดี
พอคิดจะทำดี..คิดมากกลัวคนอื่นไม่เชื่อใจ

ให้อภัยตนเองแล้วเริ่มใหม่
เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจ 
คนอื่นจะคิดเช่นไร..ไม่สำคัญ

เราต้องเชื่อใจตนเอง

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..