วันจันทร์ที่ 12กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 12กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
และถวายปัจจัย สี่แสนบาทร่วมบวชเณรในพรรษา

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
 ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดฝ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด 
วัดพญาเย็นพุทธาราม อ.ปากชอ่ง
จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
สำนักวิโรจนาราม งุยเตาอูกัมมัฏฐาน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มอบน้ำดื่ม4,800 ขวด
ตามจุดตรวจโควิด19
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

มอบข้าวสาร500ถุง แก่เจ้าอาวาส
วัดมะเกลือ เขตจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
แจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่ครัวสมเด็จ
แจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล
ในโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานคร

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..