วันขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีฉลู วันวิสาขบูชา

วันขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีฉลู วันวิสาขบูชา

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
แจกทาน
งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
ขนมจีนน้ำยา700กิโลกรัมจำนวน500ชุด
ไข่ไก่ 500แผงจำนวน15,000ฟอง
หมูเนื้อแดง600กิโลกรัมจำนวน500ถุง
น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย
ปลากระป๋อง มาม่า จำนวน500ชุด
ฟักทอง เผือก มันเทศจำนวน500ชุด
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19
ในเขตอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษจำนวน500ครอบครัว 

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย
ด้วยทานศีลภาวนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
เพื่อประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..