ร่วมถวายเงินหล่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทองคำ ถวายร่วมคณะ ศิษย์เป็นเงิน 81,000 บาท ทองคำหนึ่งสลึง ตั้งโรงทานแจกก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่มเย็นเจี๊ยบ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

 

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ร่วมถวายเงินหล่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทองคำ ถวายร่วมคณะ
ศิษย์เป็นเงิน 81,000 บาท ทองคำหนึ่งสลึง ตั้งโรงทานแจกก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่มเย็นเจี๊ยบ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ