พระมาโปรด…

..พระมาโปรด..
..ปัญญาเรา..เท่าปลายเข็ม..
..ทำ..เท่าที่เราคิดว่า “ทำดีที่สุด”..เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา..

..แต่เมื่อพระสงฆ์..ผู้เป็นพหูสูตรเดินทางมาโปรด..

..เทศน์บอก..สิ่งละอันในสถานที่อันยิ่งใหญ่..จึงทำให้ทราบว่า สถานที่นี้ประกอบด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของมหาเศรษฐี..

..ที่มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า..ที่กรุงราชคฤห์..จนสำเร็จเป็นพระโสดาบัน..เป็นผู้รักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์..

..เป็นพ่อค้าที่นำผักไปขายที่ราชคฤห์..ชื่อว่า “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

..อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซื้อที่ดินของลูกชายเจ้าของแคว้น คือ “พระเจ้าปเสนธิโกศล”..

..พระเจ้าเชต..เป็นลูกชาย..ขายให้ด้วยการปูเหรียญทองให้เต็มพื้นแผ่นดิน..

..เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี..ซื้อแล้ว..ด้วยความศรัทธาแรงกล้า..อยากถวายอุปฐากพระศาสดา..เพราะตนเองเป็นชาวเมืองสาวัตถี..อยู่แคว้นโกศล..

..เจ้าเชตอยากทำบุญสร้างอารามถวายด้วย..จึงขอให้ตั้งป้ายชื่อวัดว่า “วัดเชตวัน”..

..พรุ่งนี้มาเล่าต่อนะคะ..ไปปฎิบัติก่อน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..