ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
วันพุธที่18พฤศจิกายน 2563

พระอาจารย์จรัน อนังคโนและพระสงฆ์หมู่ใหญ่เมตตาพัก
ที่บ้านเพชรบำเพ็ญ วันที่19พฤศจิกายน 2563
ฉันเพลเสร็จเดินทางต่อไปภูเก็ต เพื่อเริ่มโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
เริ่มต้นที่จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม

จึงใคร่เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรแก่พระสงฆ์สามเณร
จำนวน500-600รูป 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ 
พุหวายหมู่6ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน 2563
 ตักบาตรเวลา 9.00น.

มาร่วมถวายเสบียงเพื่อจาริกธุดงค์โปรดมนุษย์และเทวดาตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานทั้งหลาย

ขออนุโมทนาสาธุ 
ขอให้ข้าพเจ้ามาส่วนแห่งบุญของท่านด้วยเถิดพระสงฆ์ผู้เจริญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ