ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา

คุณศิลา คุณธนวรรณ เยี่ย
บริษัท ทีพีไอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด  

น้อมถวายปัจจัยหนึ่งล้านบาท
สร้างพระพุทธศิลาลาดมงคล.ณ.อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 

สร้างบุญในพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

น้อมถวายผ้าไตรจีวรทอดกฐินกับ
พระอาจารย์จรัน อนังคโน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ
จำนวน500ไตร เพื่อทอดถวายตามวัดต่างๆในปี2563

ขอกุศลผลบุญแห่งคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณแห่งพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาให้คลาดแคล้วปลอดภัย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บุตรหลานบริวารเป็นกัลยามิตรที่ชี้ขุมทรัพย์ สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ