ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา

บริษัท อารีรัตน์ฟาร์ม99 จำกัด
นาง อารีรัตน์ ธีระสัตยกุล
นางสาว ธิติมา ธีระสัตยกุล
นาย วิทยา ธีระสัตยกุล
นาย อดิศักดิ์ ธีระสัตยกุล
นาง จารุพรรณ์ หัตถกิจจำเริญ
ดญ. ธัญญรัสย์ ธีระสัตยกุล
ดญ. ณัฐศินี ธีระสัตยกุล

ปราวนาถวายปัจจัยสร้างโบสถ์วัดบ้านเกิ้งจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ถวายภาชนะใส่อาหารชามกระดาษ
กล่องพลาสติก แก้วพลาสติก
รวมจำนวน1,000,000ชิ้น

ถวายไส้กรอกอีสาน แหนมย่าง หมูปิ้งนมสด หมูเนื้อแดง หมูสามชั้น ปลาดุกสด ปลาส้มจีน หมูยอ ไก่สด
จำนวน 15,000กิโลกรัม รวม15ตัน

น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์จากอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษไปพระธาตุพนม

ร่วมถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน1,000วัด1,000หมู่บ้าน
ในพรรษาตลอดสามเดือน

ขออำนาจแห่งความศรัทธาที่ตั้งมั่น
จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลให้กิจการเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพแข็งแรง
อุปสรรค์มลายสิ้น ค้าขายอาชีพใดขอให้เจริญรุ่งเรือง

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาทุกชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ