บุญเดือนมีนาคม 2563

บุญเดือนมีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่1มีนาคม2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกคลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่มอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดธาตุพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง 4,800ขวด

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์ได้เป็นกำลังของเนื้อนาบุญ ในการศึกษาพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ท่านทั้งหลาย
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ