บุญเดือนกุมภาพันธ์2563

บุญเดือนกุมภาพันธ์2563
ถวายน้ำดื่มวัดพิกุลทอง สิงห์บุรี4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดธาตุ ขอนแก่น4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดสามง่าม นนทบุรี 4,800ขวด
แจกน้ำดื่มองค์พระธาตุพนม 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวิโรจนาราม ปากช่อง4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดดอนตะโหนด 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดภัททันตะ ชลบุรี4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดไตสิกขา ศรีสะเกษ4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มธรรมดงยางศรีสะเกษ 3,600ขวด
ถวายน้ำดื่มตลอดโครงการธรรมยาตรา
วัดไตรสิกขาถึงองค์พระธาตุพนม18,000ขวด

ขออนุโมทนาทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญน้ำดื่มขอให้บุญนี้ส่งผลให้สุขกายสุขใจ
มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายทวีคูณ
ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ