วันนี้วันที่ 21 ที่ อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ

วันนี้วันที่ 21 ที่ อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ  จะมีพิธีสำคัญ เรียกว่า ผาติกรรม  เป็นพิธีที่พระอาจารย์จรัน ท่านจะเป็นตัวแทน ขอขมาพระรัตนตรัยแทน ให้กับพ่อแม่ ครูอุปฌาชย์ อาจารย์ที่ล่วงลับ
ตลอดถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และมีกรรมติดค้างกับคุณของพระรัตนตรัย ยังไม่เคยขออโหสิกรรม  และยังรับบุญจากลูกหลานไม่ได้  พระจารย์จึงให้ลูกหลานเป็นตัวแทนขออโหสิกรรม

ขอเชิญชวนทำบุญผ้าไตรร่วมกัน
ทางอุทยานธรรมดงยางมีผ้าไตรให้ร่วมบุญไตรละ500บาท

ทำพิธี10โมงเช้านี้ท่านใดจะร่วมบุญ
แม่ชีจะเป็นตัวแทนทำให้โอนปัจจัยมาที่
กสิกร 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ปัจจัยค่าผ้าไตรทั้งหมดร่วมสร้างเจดีย์นพเก้าวัดดงก้าวกัลยาราม

วันกตัญญู

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ