ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

..ขอประชาสัมพันธ์..

..ตักบาตรเทโววันออกพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี..

..ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโว..ข้าวต้มลูกโยน..

..วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562..
เวลา 08.00 น. : ตักบาตรแก่พระสงฆ์ที่อยู่พรรษาตลอด 3 เดือน
เวลา 11.00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 11.30 น. : ร่วมรับประทานอาหาร

–เสร็จพิธีช่วงเช้า–

**ท่านสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตร
**ส่วนข้าวต้มลูกโยนทางบ้านเพชรบำเพ็ญจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่าน

เวลา 12.30 น. : บรรยายธรรมโดย ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
เวลา 15.00 น. : ร่วมอนุโมทนาและแผ่เมตตา เจริญกรรมฐาน แผ่เมตตาอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

–เสร็จพิธีวันออกพรรษา เสร็จพิธี–

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

**มีพระ จำนวน 20 รูป
**แม่ชี จำนวน 14 รูป