ความสำรวมระวังกายวาจาใจ สงบนิ่ง..สะเทือนถึงจักรวาล

ความสำรวมระวังกายวาจาใจ
สงบนิ่ง..สะเทือนถึงจักรวาล

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ