ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนโลกนี้

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนโลกนี้
และเป็นกำลังใจให้ตนเองผ่านพ้นไปด้วยกัน
บุญรักษา บุญรักษา บุญรักษา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ