ขอเชิญร่วมบุญเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ตารางธรรมยาตรา

ขอเชิญร่วมบุญเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรในทิศทั้งสี่

ทำบุญน้ำดื่มโหลละ 30 บาท
ข้าวสารกระสอบละ 1,500 บาท
น้ำมันพืชปี๊บละ 1,400 บาท
ไข่ไก่แผงละ 100 บาท
น้ำตาลทรายกระสอบละ 1,200 บาท
ท่านสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

บัญชีธนาคารกสิกรไทย 633-211-431-8
ชื่อบัญชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณแห่งพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ คุณของพระธรรมที่พระพุทธตรัสรู้
และสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม
ตลอดถึงคุณของพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญจงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์จงเป็นผู้มีฐานะอันประเสริฐ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิพาน ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

สาธุอนุโมทามิ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ