ขอเชิญร่วมบุญประจำ เดือนสิงหาคม 2566

ขอเชิญร่วมบุญประจำ เดือนสิงหาคม 2566

บุญเดือนสิงหาคม
ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรในทิศทั้งสี่ เนื่องในพรรษากาล

น้ำดื่มโหลละ 50 บาท
ข้าวสารกระสอบละ 1,500 บาท
ข้าวเหนียวกระสอบละ 1,500 บาท
น้ำมันพืชปี้บละ 980 บาท
น้ำตาลทรายโลละ 25 บาท
น้ำปลาขวดละ 25 บาท
ไข่ไก่แผง 120 บาท

ท่านสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

บัญชีธนาคารกสิกรไทย 633-211-431-8
ชื่อบัญชีทศพร วชิระบำเพ็ญ