ขอเชิญร่วมทอดกฐินบ้านเพชรบำเพ็ญ

 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมทอดกฐินบ้านเพชรบำเพ็ญ เวลา 13.00 น.
แห่องค์กฐิน เวลา 10.00 น.
เรียนเชิญทุกท่านนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ