ขออนุโมทนาบริษัทเอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล เทคโนโลยี ฟาร์มจำกัด โพธาราม ราชบุรี

ขออนุโมทนา
บริษัทเอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล เทคโนโลยี ฟาร์มจำกัด โพธาราม ราชบุรี
มอบผักไฮโดรโปนิคส  เพื่อทำผักสลัด
ถวายพระและมอบให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล จำนวน240กิโลกรัม
คื่นไช่15 กิโลกรัม

ขอให้ปลูกง่ายขายดีมีกำไร สุขภาพแข็งแรงนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ