……ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…..

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม

……ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ